Personal från Bygd i Samverkan har röjt våtmarksområdet bakom vårdcentralen. Mycket vass och flera stycken träd ska också fällas.

007
Våtmarksområdet har till stora delar varit igenvuxet med vass, vissa delar har varit helt igenvuxet med högt gräs speciellt den norra delen samt att mindre och medelstora träd ska tas ner berättar Anna Lindberg arbetsledare i Bygd i Samverkan.

Text och bild: 
Andreas Nordkvist