Arbetet med Ronneby Kommuns grönstrukturplan är nu i det närmaste klar.
groen
Bilden visar arbetet från Backaryd Samhällsförenings redogörelse. Projektledare Kristina Eklund, översiktsplanerare Petra Mogensen, landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti, Sekreterare Mats Månsson, ordf. Knut Persson, kassör Jan-Erik Ronneback.
Planen är upprättad i samarbete med  Sveriges lantbruksuniversitet genom professor Roland Gustavsson och Landskapsarkitekt Helena Mellqvist.