Röjningsarbete i Hallabro

Personal från Bygd i Samverkan har röjt våtmarksområdet bakom vårdcentralen. Mycket vass och flera stycken träd ska också fällas. Våtmarksområdet har till stora delar varit igenvuxet med vass, vissa delar har varit helt igenvuxet med högt gräs speciellt den norra...

Föreningslivet har tillgång till bidrag

Ni som är aktiva i föreningslivet kan få bidrag både till investeringar och till utbildningar och projektledning. Missa inte denna chansen att ta del av information från nedanstående infomöte. Läs hela Information om EU-Medel till småföretag och...

Ronneby Kommuns grönstrukturplan

Arbetet med Ronneby Kommuns grönstrukturplan är nu i det närmaste klar. Bilden visar arbetet från Backaryd Samhällsförenings redogörelse. Projektledare Kristina Eklund, översiktsplanerare Petra Mogensen, landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti, Sekreterare Mats Månsson,...