Ronnebykommun satsar på landsbygden

Prioriterat arbete för utveckling av landsbygden i Ronneby Kommun innefattar flera huvudområden. Kommunens landsbygdspolitiska program uppmuntrar till lokal delaktighet i detta arbete vilket innebär att Ronneby Kommunbygderåd är en nyckelaktör för att nå framgång....