PRO Listerby-Johannishus

Föreningen hade (2010) 170 medlemmar. Medlemsmöten hålls på Rydsgården den 2.a tisdagen i var månad.
Föreningen bedriver drygt 30 cirklar i varierande ämnen. Vi ställer också upp med Loppis m. m.
Styrelse & Kontakt

Ordförande Åke Nilsson, 0457 333 17
Sekreterare Inga Lill Myrvang 0457 334 38
Kassör Evy Larsson 0457 705 27
Friskvård Gun-Hild Karlsson 0457 705 24
Studieorg Per Åke Karlsson 060 6512 641
Reseorg Maud Myrvang 0457 312 10
Försäkringsans Bert Warenhed 0457 360 41
Ledamöter:
Sven-Erik Jönsson, Erik Ohlsson, Gösta Wik

Hemsida (PRO delsida)