Om oss / Kontakt

Styrelse

Ordförande: Mats Paulsson.
Kassör: Jan Erik Ronneback.
Sekreterare: Ted Johansson.
Ledamöter: Sven Strandberg, Tommy Kalmteg, Jennie Fredriksson Bo Svensson, Hans Magnér, Helena Carlberg-Andersson, Kerstin Björklund och Roland Gustavsson.
Suppleanter: Ingrid Ekvall, Bo Karlsson, Anders Wikander.

Kontakt
Mats Paulsson, Ängsjömåla, 370 17 Eringsboda. Tel: 0457-461 035, 070-940 18 59, e-post: mpskog@bahnhof.se samt Reginalokalen Backaryd tel. 0457-450 374. E-mail: info@ronnebykommunbygderad.se
Om Ronneby Kommunbygderåd
Ronneby Kommunbygderåd har sina rötter i folkrörelsen och bildades den 29 november 2006. Målet är att landsbygdens invånare får sin röst förstärkt , via kommunbygderådet, in i kommunhuset i Ronneby. Paraplyorganisation för kommunbygderåden är Länsbygderådet med ordförande Bengt Grönblad i spetsen. På riksnivå verkar folkrörelsen ”Hela Sverige Ska Leva” som en organisation med en landsbygdsriksdag vartannat år. Kommunbygderådet anses viktigt för att landsbygdens föreningar ska få en gemensam samtalspartner mot kommunens organisation. Från kommunens sida påpekas att det behövs en organisation som kan föra befolkningens talan i övergripande frågor om landsbygden. Ronneby Kommunbygderåd arbetar för utveckling av boende och företagande på landsbygden. Kommunbygderådet har senaste året ingått i den utredningsgrupp som skapade det landsbygdspolitiska programmet för Ronneby. I projektet ”Landsbygden i Ronneby, hjärtats fröjd” som utgår från det landsbygdspolitiska programmet kommer Ronneby Kommunbygderåd att spela en stor roll.