Försköningspengar

Försköningspengar kan sökas av Samhällsföreningar och andra föreningar via Ronneby kommunbygderåd. Vissa kriterier ska uppfyllas så som att det ska finnas allmän nytta, får ej genomföras på privatmark, gäller försköningar för Ronneby Kommuns samhällen.

Kontakta Sven Strandberg, Jan-Erik Ronneback eller Roland Gustavsson om du/ni vill veta mer.

Genomförda projekt 2016

-Vind skydd och grill plats vid Hallabro lekplats
-Uppröjning av kommunal mark i Hallabro runt ”dammen”
-Upprustning av Svensmanska parken i Bräkne-Hoby
-Belysning vid Hoby Ekbacke
-Röjning av Kommunal mark i Backaryd
-Nya informations tavlor i Backaryd
-Punkt belysning i Belganet
-Fundament till Å-konst längs ån I Belganet
-Nya bänkar och ny trappa vid båtasjön i Öljehult
-Nytt skärmtak på bygdegården i Öljehult
-Utomhus bord införskaffat vid Rydsgården i Johannishus
-Ny mark beläggning runt tennisbana och pulkabacken i Listerby
-Upprustning av ångbåts bryggan i Kuggeboda

Genomförda projekt 2017

-Tjurkhult ommålning av gamla skolan
-Öljehult underhåll/ombyggnad av Vildmarksleden
-Saxemara bastuflotte
-Hallabro nya bänkar på Ekbacken
-Hallabro ställplatser bakom Hallagården

Öljehult Samhällsförening har fått pengar till att bygga ny del av Blekinge Vildmarksled som tidigare gått 400 meter på Rv 27 som nu istället går i naturskönt område intill Båtasjön samt att iordningställa Båtasjöns badstrand.