”Utvandrarnas väg” i Bräkne-Hoby

Utvandrarnas väg uppvaktade Parken i Bräkne-Hoby som tillhör Bygd i Samverkan. Vid deras invigning av denna förnämliga gamla park som rustats upp med förenade krafter. Föreningen skänkte ett stort Astrakanäpplelträd som vi nu efter 6 månader ser trivas och...

Ronneby Kommuns grönstrukturplan

Arbetet med Ronneby Kommuns grönstrukturplan är nu i det närmaste klar. Bilden visar arbetet från Backaryd Samhällsförenings redogörelse. Projektledare Kristina Eklund, översiktsplanerare Petra Mogensen, landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti, Sekreterare Mats Månsson,...

Ronnebykommun satsar på landsbygden

Prioriterat arbete för utveckling av landsbygden i Ronneby Kommun innefattar flera huvudområden. Kommunens landsbygdspolitiska program uppmuntrar till lokal delaktighet i detta arbete vilket innebär att Ronneby Kommunbygderåd är en nyckelaktör för att nå framgång....